Søk
  • Kollenhopp

Smittevern i Midtstulia & Midtstuen

En liten presisering fra Oslo Kommune. På grunn av smittesporing ved et eventuelt Covid 19 utbrudd må vi ha oversikt over alle idrettslag som bruker bakken. Send derfor en melding til Midtstulia rekruttanlegg på Facebook når dere skal hoppe så oppdaterer vi kalenderen. Dette gjelder både Midtstubakken og Midtstulia. Det er viktig at alle idrettslag selv fører telefonlister over hvem som er tilstede. Vi i Kollenhopp løser dette med Spond.

7 visninger

© 2020 Kollenhopp, 0787, Oslo, Kongeveien 5, Norway

ORGANISASJONSNR.

986257217