Søk
  • Kollenhopp

Midtstulia åpner 7.mai kl 18!

Hurra! Midtstulia åpner 7.mai kl 18! Her er smittevern instruksen som må følges! Denne vil helt sikkert bli endret, men dette er det som gjelder pr 30.04.20 Smitteverninstruks Midtstulia Introduksjon På grunn av den pågående smittefaren av koronavirus har vi utarbeidet smittevernregler for Midtstubakken og Midtstulia. Disse er basert på Norges Skiforbunds sin koronaveileder. • https://www.skiforbundet.no/…/n…/2020/4/nsfs-koronaveileder/ For at vi skal kunne holde bakkene åpne så er det svært viktig at disse følges av alle brukere Regler for brukere av bakke I tillegg til NSF sin koronaveileder må følgende regler følges • Bakkene er åpen for alle tilsluttet NSF • All trening må organiseres. • Det hoppes grupper på 5 pr bakke • Kollenhopp organiserer treningsøktene. Ønske om økter sendes til midtstulia@gmail.com . Alle ønsker må gjøres gjennom klubb, krets, team eller landslag. Her er tildelte treningtider: https://teamup.com/ksuhiw4ofifpiryqv3 • Følgende ukentlige økter vil bli tilgjengelige: Tirsdag økt 1 1000-1100 Tirsdag økt 2 1115-1215 Tirsdag økt 3 1230-1330 Tirsdag økt 4 1345-1445 Tirsdag økt 5 1800-1900 Tirsdag økt 6 1915-2015 Onsdag økt 1 1000-1100 Onsdag økt 2 1115-1215 Onsdag økt 3 1230-1330 Onsdag økt 4 1345-1445 Onsdag økt 5 1800-1900 Onsdag økt 6 1915-2015 Torsdag økt 1 1000-1100 Torsdag økt 2 1115-1215 Torsdag økt 3 1230-1330 Torsdag økt 4 1345-1445 Torsdag økt 1 1800-1900 Torsdag økt 2 1915-2015 Lørdag økt 1 1000-1100 Lørdag økt 2 1115-1215 Lørdag økt 3 1230-1330 Lørdag økt 4 1345-1445 Søndag økt 1 1000-1100 Søndag økt 2 1115-1215 Søndag økt 3 1230-1330 Søndag økt 4 1345-1445 Bakkene åpner torsdag 7. mai Bakkene vil være stengt søndag 17. mai. • Heis og bommer desinfiseres av heisvakt eller Kollenhopps representant mellom hver hoppøkt • Det skal alltid holdes en avstand på 2 meter, også i heiskø. Dette vil bli fulgt opp av heisvakt • Man skal ha på seg hansker under hele hoppøkten. Også i heis • Hender skal vaskes før og etter økten • Bruk av Radio er ikke tillatt. Antibac vil være tilgjengelig • Garderober og toaletter vil være stengt NSF sin korona-veileder For egentrening og trening i grupper på inntil 5 personer gjelder følgende: Før trening: • Ikke tren hvis du har feber, føler deg syk eller har symptomer fra luftveiene. • Følg alltid generelle råd gitt av helsemyndighetene og den kommunen du trener i. • Unngå å kjøre flere sammen eller bruk av kollektivtransport til trening. • Velg steder for trening hvor det ikke er mange mennesker samlet. • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede. Under trening: • Hold god avstand til hverandre med minimum 2 meter under hele økten • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på Antibac og mulighet for grundig vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten. • Bruk og berør bare ditt eget utstyr • Ikke la andre røre drikkebeltet ditt eller drikkeflaske. • Unngå «high-fives» eller andre berøringer • Unngå å spytte / snyte deg foran andre Etter trening: • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer. • Ta med ditt eget søppel hjem, og avstå fra å plukke opp gjenstander som ikke tilhører deg. • Ikke berør hverandre som takk for økten. • Vær oppmerksom på å holde avstand til hverandre på offentlige områder som parkeringsplass.

Teamup is a free sharable online calendar for groups and projects.26 visninger

© 2020 Kollenhopp, 0787, Oslo, Kongeveien 5, Norway

ORGANISASJONSNR.

986257217