SveinGranerud 2018-08-23 13:14:08

Styreformann:
Roar Gaustad - (+47) 934 91 999 -roar@coolware.no 

Daglig leder: Erlend Munkeby- erlend.munkeby@gmail.com 

Sportslig leder:
Yngve Ludvigsen - - yng-ludv@online.no

Trenere:
Marius Huse - - mariushuse@hotmail.com
Rune Velta
Carlo Brömel

Anniken Mork - annimork@online.no

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket