SveinGranerud 2017-09-11 16:19:08

Hopprekruttering

Kollenhopp rekrutt er stedet for å bli introdusert for hopp og kombinert.
Aktivitetene foregår i Midtstulia rekruttanlegg.