SveinGranerud 2017-09-11 16:13:02

Elitesatsing hopp

Kollenhopp sin elitesatsing består av elevene på Wang toppidrett i Oslo, og alle som satser på skihopping etter endt skolegang. Yngve Ludvigsen er både sportslig leder i Kollenhopp og sportssjef på Hopp og Kombinert linjen ved Wang Toppidrett. Således har Yngve et overordnet ansvar for hele satsingen. Marius Huse styrer gruppa med de eldste som enten jobber eller går videreutdanning. Rune Velta har ansvar for utøverne som går på Wang Toppidrett.

Vi har 4-5 samlinger i året. De fleste er av kort varighet (torsdagsøndag), men vi har også hvert år en lengre samling i utlandet. Samlinger er verdifull tid sammen. Dette gjør at vi kan jobbe tettere med hver enkelt utøver, og forhåpentligvis ta gode steg videre i utviklingen til gruppene.

Kollenhopp gjør også klart for testing av utøverene så de for en pekkepin av hvor hen de er i forhold til tidligere år

Aktiviteter

26.10.2019
NM hopp - Normalbakke

09:00 - 15:00

Midtstubakken K95

27.10.2019
NM hopp-lag

10:00 - 14:00

Midtstubakken K95

15.12.2019
Norgescup hopp Midtstubakken

10:00 - 17:00

Midtstubakken K95

16.12.2019
Norgescup hopp Midtstubakken

10:00 - 15:00

Midtstubakken K95

04.01.2020
Norgescup kombinert -Midstubakken

09:00 - 15:00

Midtstubakken K95 / Holmenkollen skiarena

05.01.2020
Norgescup kombinert Midtstubakken

09:00 - 15:00

Midtstubakken K95 - Holmenkollen skiarena

11.01.2020
Norgescup hopp - Holmenkollbakken

10:00 - 16:00

Holmenkollen K120

12.01.2020
Norgescup hopp - Holmenkollen

10:00 - 15:00

Holmenkollen K120

14.03.2020
Norgescup kombinert Holmenkollen

09:00 - 15:00

Holmenkollen Riksanlegg

15.03.2020
Norgescup kombinert Holmenkollen

09:00 - 15:00

Holmenkollen Riksanlegg