SveinGranerud 2017-09-11 16:13:02

Elitesatsing hopp

Kollenhopp sin elitesatsing består av elevene på Wang toppidrett i Oslo, og alle som satser på skihopping etter endt skolegang. Yngve Ludvigsen er både sportslig leder i Kollenhopp og sportssjef på Hopp og Kombinert linjen ved Wang Toppidrett. Således har Yngve et overordnet ansvar for hele satsingen. Marius Huse styrer gruppa med de eldste som enten jobber eller går videreutdanning. Rune Velta har ansvar for utøverne som går på Wang Toppidrett.

Vi har 4-5 samlinger i året. De fleste er av kort varighet (torsdagsøndag), men vi har også hvert år en lengre samling i utlandet. Samlinger er verdifull tid sammen. Dette gjør at vi kan jobbe tettere med hver enkelt utøver, og forhåpentligvis ta gode steg videre i utviklingen til gruppene.

Kollenhopp gjør også klart for testing av utøverene så de for en pekkepin av hvor hen de er i forhold til tidligere år

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket